Leden 2014

U Bindrů

8. ledna 2014 v 12:13 | Yale |  Staropražské domy
U Bindrů (U modré hvězdy, U modré husy)

Dalším z významných staropražských domů stojí na Staroměstském náměstí 25/479. Původně románský dům (pozůstatky se dochovaly v suterénu) byl později vícekrát přestavovaný (zejména v renesanci). Na místě románské budovy vyrostl v druhé polovině 14. století dvoupatrový dům gotický (dochovala se vstupní síň, zadní komora a průjezd do dvora).

Současný vzhled je vrcholně barokní z let 1700-20 s pozdně barokní úpravou z konce 18. století. Loubí před vlastním domem je zaklenuto renesanční křížovou klenbou, v některých místnostech se zachovaly renesanční klenby.

Podle tradice byl zdejší vinný šenk v provozu již ve 14. století, jisté je, že rozsáhlé sklady vína jsou doloženy od 16. století. Podobně jako většina starobylých domů měnil i dům U Bindrů několikrát své jméno. Zpočátku se mu říkalo U modré hvězdy, dále též U modré husy a v 16. století přijal jméno U Človíčků, které připomíná tehdejšího majitele Jana Človíčka z Popovic, prokurátora a řečníka při soudech vyšších.

Nejdéle dům vlastnil rod Voříkovských z Kundratic, z nichž Daniel Voříkovský, pozdější staroměstský primas, nechal reprezentativně upravit průčelí domu. Vzestup tohoto rodu je až legendární.

Zakladatelem byl jistý Pavel Bosák, poddaný ze vsi Voříkova, kterému se podařilo vykoupit z poddanství. Jeho potomci bohatli a postupovali po žebříčku feudální hierarchie přes vladyky, rytíře, starožitné rytířa až nakonec získali dědičný úřad korouheníků českého rytířského stavu.